Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

Personuppgifter och Cookies

Här kan du läsa om hur vi på Arctic hanterar personuppgifter samt läsa vår Cookie Policy. 

Arctic Cookie Policy

Hantering av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller online identifikationer.

Vad är Cookies? 

En webbkaka, kakfil eller kaka, ofta benämnd cookie, är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator.

Cookies är textfiler med små databitar – som ett användarnamn och lösenord – som används för att identifiera din dator när du använder ett datornätverk. Cookies används för att identifiera specifika användare och förbättra din webbupplevelse.

Arctic Cookie Policy

Vi använder cookies på Arctic för att förbättra vår service åt dig. Vissa cookies som vi använder är nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera, andra används för att samla in information om användningen av webbplatsen (statistik) så att vi kan göra webbplatsen mer bekväm och användbar för dig.

Vissa cookies är tillfälliga och kommer att försvinna när du stänger din webbläsare, andra är beständiga och kommer att finnas kvar på din dator en tid. Vissa av cookies är absolut nödvändiga för webbplatsens funktionalitet medan andra används för att förbättra prestandan och din användarupplevelse.

Funktionella cookies används för att:

 • Kom ihåg dina inloggningsuppgifter
 • Se till att du är säker när du är inloggad
 • Se till att webbplatsen ser konsekvent ut
 • Erbjud livechattsupport

Prestandacookies används för att:

 • Förbättra prestandan för webbplatsen
 • Förbättra användarupplevelsen

Exempel på användning:

 • Aktivera funktionaliteten för vissa specifika tjänster som betalning som inte fungerar utan dessa cookies
 • Aktivera en tjänst att känna igen din enhet så att du inte behöver ge samma information flera gånger
 • Mäta hur många personer som använder tjänsterna, så att de kan göras enklare att använda och för att säkerställa att det finns tillräckligt med kapacitet för att säkerställa att de är snabba
 • Analyserar data för att hjälpa oss förstå hur du använder onlinetjänster så att vi kan förbättra dem

Om du väljer att inte använda cookies under ditt besök bör du vara medveten om att vissa funktioner och sidor inte kommer att fungera som förväntat. Om du vill radera några cookies som redan finns på din dator, se din webbläsarleverantörs instruktioner genom att klicka på ”Hjälp” i din webbläsarmeny. Du kan också ta reda på mer om cookies och hur du raderar och kontrollerar dem på www.aboutcookies.org eller klicka på ”Hjälp” i din webbläsarmeny.

Hantering av personuppgifter


Nedan följer en beskrivning av hur och varför Arctic Seals AB behandlar personuppgifter om sina
kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.


Arctic Seals AB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som
försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar
kund.


Arctic Seals AB behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det ä inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att
innehållet krypteras. Detta gäller både Arctic Seals AB och kunderna.

Om Arctic Seals AB upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig
risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Arctic Seals AB detta till kunden i enlighet med
dataskyddsregelverket.


Varför och hur behandlar Arctic Seals AB personuppgifter?
Syftet med Arctic Seals AB behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och
uppfylla Arctic Seals AB försäkringsförmedlingsuppdrag. Arctic Seals AB använder endast system med
tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer
som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i Arctic Seals AB system och alla hos
Arctic Seals AB omfattas av tystnadsplikt.


Vilka personuppgifter behandlar Arctic Seals AB?
Uppgifter som Arctic Seals AB behandlar kan kategoriseras enligt följande:

 • Administrativa uppgifter såsom namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, epostadress och personnummer i de fallen kunden ska ansöka om autogiro inhämtas denna information.
 • Uppgifter om kundens behov av försäkring
  • Försäkringsskydd
 • Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.


Vilka behandlingsgrunder använder vi?
Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Arctic Seals AB har.
Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för
behovsanalys och liknande.

Vem levererar Arctic Seals AB personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysningseller utlämningsplikt.
Om det är nödvändigt för Arctic Seals AB att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar
personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Arctic Seals AB.
Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter
som mottar personuppgifter från Arctic Seals AB omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Marknadsföring Arctic Seals AB
Arctic Seals AB kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter
och tjänster via post eller telefon i den mån Arctic Seals AB bedömt att sådan rätt föreligger efter
genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat Arctic Seals AB att kunden
inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.


Hur länge lagrar Arctic Seals AB personuppgifter om kunderna?
Arctic Seals AB lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet
med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution
måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt
preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att
raderas omedelbart.


Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn
Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få
veta vilket syfte och behandlingsgrund Arctic Seals AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som
Arctic Seals AB behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna
vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering
Om kund tror att Arctic Seals AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller
ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.


Kund kan kräva att Arctic Seals AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga
för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har
använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några
andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt.
Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något
Arctic Seals AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.


Rätt till dataöverföring
Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Arctic Seals AB har lagrat om kund på ett
strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Arctic Seals AB
flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan
förmedlingstjänst via kund.
Rätten till överföring förutsätter dock att Arctic Seals AB behandlar personuppgifterna med stöd av
ett samtycke från kund eller för att uppfylla Arctic Seals AB uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara
sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Arctic Seals AB har lämnat ett råd till kund
kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Kontaktinformation
Data Protection Officer (DPO):


Om kund har frågor om hur Arctic Seals AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter
enligt denna klausul, vänligen kontakta Arctic Seals AB personuppgiftsansvarig via e-post:
DPO@arctic.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om
kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat
arbete.


Hur klagar kund på behandlingen?
Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever
något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till
Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.	

Din integritet är viktig för oss

Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du besöker oss. Cookies används för att få information om hur vår webbplats används, för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig och marknadsföring. Vissa cookies kommer från företag vi samarbetar med. Du kan klicka på 'Tillåt alla' för att godkänna användningen av cookies eller på 'Anpassa inställningar' för att välja vilka cookies du vill acceptera.

En kaka, webbkaka eller cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet med internetuppkoppling. Textfilen lagras i webbläsaren och innehåller information om ditt besök på webbplatsen.

Läs mer om cookies på tillsynsmyndigheten Post- och Telestyrelsens, PTS, webbplats

Anpassa inställningar

En del cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, andra kan du själv välja om du vill tillåta

Cookies