Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

SmartWater – Stöldmärkning

Medlemserbjudande

– Stöldmärkningspaket 359 SEK exkl. moms


SmartWaters MärkDNA är den nya generationen Stöldskyddsmärkning som enkelt appliceras på stöldbegärliga objekt. Alla typer av objekt kan stöldmärkas och SmartWaters internationella databas ger en koppling mellan dig och dina märkta objekt. Stöldskyddsmärkningen är i princip osynlig och extremt svår att ta bort. Dina märkta värdeobjekt blir mindre attraktiva för de kriminella eftersom de via din unika kod kan kopplas till ett brott. SmartWaters avskräckande dekaler och skyltar appliceras på objekten och fastigheten för att uppmärksamma de kriminella om risken.

SmartWater skapar en tryggare tillvaro för hushåll och företag.

Ägaren registrerar själv behållarens unika SmartWater ID i en internationellt sökbar databas för polismyndigheter. SmartWater innehåller även mikropunkter med behållarens SmartWater ID som kan avläsas med mikroskop. Detta möjliggör en snabbare identifiering av objektets ägare.

” Passa på att beställa det stöldskyddsmärkningspaket på en gång, vi skickar paketet och fakturan direkt till digVanliga användningsområden är märkning av stöldbegärlig utrustning:

– Datorer, IT-utrustning
– Handverktyg
– Fordon, Maskiner
– Smycken, Guld, Konst

SmartWater 25+, endast 359 SEK, exkl. moms
Stöldmärkning för minst 25 objekt

  • 1 x SmartWater vätska
  • 1 x 12x14cm dekal
  • 4 x 7x8cm dekal
  • 30 x 1,5x3cm dekal

1 x Instruktions med applicering


Beställ ditt paket nu på en gång, fyll i formuläret nedan.