Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

SmartDNA – Stöldmärkning

Medlemserbjudande

– Stöldmärkningspaket 359 SEK exkl. moms


SmartDNA MärkDNA är en av Polisen och försäkringsbolagen godkänd Stöldskyddsmärkning, som enkelt appliceras på stöldbegärliga objekt. Alla typer av objekt kan stöldmärkas och SmartDNA internationella databas ger en koppling mellan dig och dina märkta objekt. Stöldskyddsmärkningen är i princip osynlig och extremt svår att ta bort. Dina märkta värdeobjekt blir mindre attraktiva för de kriminella eftersom de via din unika kod kan kopplas till ett brott. SmartDNA har avskräckande dekaler som appliceras på objekten och fastigheten för att uppmärksamma de kriminella om att allt stöldbegärligt är märkt.

SmartDNA kan användas på företaget, i hemmet, i sommarstugan, i båten mm.

Ägaren registrerar själv behållarens unika SmartDNA ID i en internationellt sökbar databas för polismyndigheter.

” Passa på att beställa ditt stöldskyddsmärkningspaket på en gång. Vi skickar paketet och fakturan direkt till digVanliga användningsområden är märkning av stöldbegärlig utrustning:

– Datorer, IT-utrustning
– Handverktyg
– Fordon, Maskiner
– Smycken, Guld, Konst

SmartDNA endast 359 SEK, exkl. moms
Stöldmärkning för minst 200 objekt

  • 1 x SmartDNA vätska
  • 4 x 10 cm dekal
  • 4 x 5 cm dekal
  • 21 x minidekaler

  • 1 x Instruktion

Frakt på 69 kr tillkommer