Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

Elektronisk förnyelseblankett – Färghandel

 

Förnyelseinformation

För att undvika att företaget är underförsäkrat inför nya försäkringsåret, med följden att försäkringsersättningen minskas eller helt uteblir
vid en eventuell skada måste du fylla i uppgifterna nedan.

Uppgifterna ska vara oss tillhanda senast 15 november 2019 eftersom uppgifterna ligger till grund för ditt nya försäkringsbrev som du får i början av december.

Nuvarande företagsförsäkring är gällande till och med 2019-12-31.

Fyll i formuläret så slipper du skicka in blanketten per post.

För mer information om försäkringarna klicka här.
Vid övriga frågor kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08 746 05 60.

Uppmaning!
Var med och förebygg inbrott.
För mer information klicka här.