Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

Inos

MEDLEMSERBJUDANDE

En av förmånerna med att vara medlem i InoS är att du erbjuds att teckna en förmånlig företagsförsäkring. Som egen företagare behöver du ha en företagsförsäkring för ditt företag på samma sätt som att du behöver ha en hemförsäkring för ditt hem. Detta eftersom din hemförsäkring inte täcker för skador som hör till ditt företag. Risken att du dessutom får ett skadeståndsanspråk riktat mot dig eller hamnar i en tvist är betydligt större än som privatperson, oavsett ditt företags storlek.


För att teckna försäkringen eller för rådgivning, ring oss på 08 746 05 60 Det här ingår i företagsförsäkringen för 83 kr per månad


Egendomsförsäkring
Om saker som tillhör ditt företag skulle skadas eller bli stulna kan de ersättas av försäkringen. Försäkringen gäller även för lånad, hyrd eller leasad egendom.

Avbrottsförsäkring
Om en egendomsskada inträffar och orsakar ett avbrott i din verksamhet kan du få ersättning för förlorade intäkter.

Ansvarsförsäkring
Försäkringen kan ge dig ersättning om du skulle bli skadeståndsskyldighet för en person- eller sakskada.

Rättsskyddsförsäkring
Ersättning kan lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Exempelvis jurist- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten.