Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

Företagsförsäkring – Verkstadsföretag

Verkstadsförsäkringen är en branschanpassad företagsförsäkring.
Försäkringen är utformad och anpassad till din verksamhet och har en mycket bred omfattning.

I menyn till höger följer information till dig som vill fördjupa dig i försäkringens fullständiga villkor
eller hämta information om hur man går till väga när man råkat ut för en skada.

Inbrottsförsäkringen gäller med inbrottsskydd enligt SSF 200, skyddsklass 1, om inte annat är
inskrivet i försäkringsbrevet.

Vi kan nu erbjuda dig en utökning av din verkstadsförsäkring

Eftersom det är sårbart om du eller någon annan nyckelperson skulle bli sjuk är det nödvändigt
att teckna en vikarieförsäkring.

Vikarieförsäkringen gäller för den/de namngivna personerna som försäkringen har tecknats för.

Vikarieförsäkringen ersätter rimliga merkostnader för att anställa en vikarie om den namngivna
personen blir sjukskriven.

Det innebär således att ditt företag inte ska få några merkostnader till följd av sjukdom/sjukskrivning.
Kontakta oss så kan vi berätta mer.

Har en skada inträffat?

Skador anmäles omgående till Svedea, tel 0771 160 161. Vid frågor avseende försäkringsskyddet
vänligen kontakta Arctic på tel 08 746 05 60 eller maila till foretag@arctic.se

För information om sjukvårds- olycksfalls- och diagnosförsäkring som vi kan erbjuda dig, anställda och nyckelpersoner klicka här.

Vill du teckna vår verkstadsförsäkring eller utöka befintligt försäkringsskydd?

Kontakta någon av våra förmedlare direkt vid frågor eller om du önskar få en offert.

Villkor

Utöver dessa villkor gäller även:

Klicka här vid skada

Dataskyddspolicy

Förköpsinformation