Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

Förnya din försäkring

Ditt förnyelseerbjudande

Har du fått ett förnyelsebrev på posten är det dags att förnya din värmepumpförsäking. I erbjudandet finns en premieavi som du enkelt kan betala in och därmed förlänga din försäkring. Betalar du in avin kommer din försäkringsperiod förlängas och du kan fortsätta vara trygg med att din värmepump är försäkrad, om en skada skulle inträffa.

Behåll förnyelseerbjudandet som en värdehandling

Avsluta din försäkring

Din försäkring avslutas automatiskt om du väljer att inte betala ditt förnyelseerbjudande. Du behöver inte aktivt avsluta din försäkring utan kan bara välja att avstå från att betala förnyelseerbjudandet så avslutas din försäkring när försäkringsperioden löpt ut.

Eftersom vi tycker det är viktigt att ha en bra försäkring på din värmepump kommer vi att skicka ut en påminnelse för att säkerställa att ditt förnyelsebrev inte försvunnit av misstag. Väljer du att inte betala ditt erbjudande kan du vara trygg med att din försäkring upphör att gälla vid slutdatumet som står angivet i förnyelsebrevet.

Har du frågor om när din försäkring löper ut eller om ditt förnyelsebrev är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Fortsätt vara försäkrad

För att fortsätta vara försäkrad betalar du in den medföljande premieavin på det sätt du är van vid. Alla uppgifter som behövs hittar du i ditt förnyelsebrev. Där finns även information om sista erbjudandedatumet, vilket är samma datum som din försäkring upphör om den inte förnyas.

Du kan också fylla i och skicka in autogiro-blanketten som medföljer förnyelseerbjudandet för automatisk debitering från ditt konto. Autogiro dras antingen månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Du väljer själv.

Välkommen till ett fortsatt tryggt värmepumpsägande!

Exempel på förnyelsebrev
Så här kan ett förnyelsebrev se ut

Kundservice

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om din försäkring eller vill veta mer om våra erbjudanden.