Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

Vi försäkrar Sveriges Hjärtstartare

Åtgärder vid skada

Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål till Arctic Seals AB, Box 2003, 141 02 Huddinge,
tfn 08-746 05 60, e-mail: kundtjanst@arctic.se, dock senast 12 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan.
Till skadeanmälan skall kopia av försäkringsbeviset bifogas tillsammans med reparationsfakturan samt polisanmälan eller vid särskilt tillfälle loggrapport. Arctic hänvisar till registrerad återförsäljare för ny hjärtstartare eller reservdelar.

Privatperson

Skall enligt ovan även utan dröjsmål göra skadeanmälan till hem- /villahemförsäkringen och bifoga skaderegleringsbeslutet i samband med åberopande av ersättning från försäkringen.