Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

Vi försäkrar Sveriges Hjärtstartare


Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål till Arctic Seals AB, Box 2003, 141 02 Huddinge, tfn 08-746 05 60, e-post: kundtjanst@arctic.se, dock senast 12 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan.

Till skadeanmälan ska kopia av försäkringsbeviset bifogas samt polisanmälan (vid stöld) eller loggrapport (vid återställning). Arctic hänvisar till registrerad återförsäljare för ny hjärtstartare eller reservdelar.