Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

Vi försäkrar Sveriges Hjärtstartare

BFHS trygghetsförsäkring


En hjärtefråga för BFHS – Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige har länge varit hur man ska öka antalet hjärtstartare i samhället och framförallt hur man ska göra dem mer lättillgängliga på allmän plats. Av den enkla anledningen kom BFHS trygghetsförsäkring till som kan tecknas av er som är tillverkare/importörer/återförsäljare.

Trygghetsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter utifrån kommande skador, så som stöld, sabotage, tappskador, åsknedslag eller om hjärtstartaren behöver återställas efter användning vid ett hjärtstopp. Genom att hjärtstartarens ägare kan få ersättning, utan självrisk, minimeras osäkerheten att placera sin hjärtstartare på offentlig plats vilket leder till att den kan fylla sin funktion vid skarpt läge nämligen att RÄDDA LIV!


TILLVERKAREN/IMPORTÖREN/ÅTERFÖRSÄLJAREN ANSLUTER SIG TILL TRYGGHETSFÖRSÄKRINGEN

Ni ingår avtal med Arctic och Svedea om att en 1-årig trygghetsförsäkring ska ingå på samtliga hjärtstartare ni säljer vilket innebär ett mervärde för slutkunden om oturen är framme. Att kunna erbjuda en extra trygghet till era produkter ökar attraktiviteten och ger även en kvalitetsstämpel. Med jämna mellanrum behöver ni inrapportera serienummer på sålda hjärtstartare till Arctic som i sin tur skickar en faktura till dig för debiteringen av trygghetsförsäkringen.

PREMIE

1-årig trygghetsförsäkring – 125 kr / hjärtstartare


ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER SLUTKUNDEN REGISTRERAR TRYGGHETSFÖRSÄKRINGEN

Trygghetsförsäkringen till hjärtstartaren registreras på www.arctic.se/hjartstartare. Vid registreringen ska samma serienummer anges som det ni har inrapporterat till Arctic. På så sätt kan Arctic se att det finns en tillhörande trygghetsförsäkring till hjärtstartaren och skickar i sin tur försäkringsbeviset till slutkunden. Med försäkringsbeviset medföljer ett klistermärke som ska fästas på hjärtstartaren som intygar att den omfattas av en trygghetsförsäkring ”Vi försäkrar Sveriges Hjärtstartare”.

Slutkunden har möjlighet att förnya trygghetsförsäkringen årligen upp till 8 år. Om hjärtstartaren förflyttas från ursprunglig installationsadress måste nya uppgifter uppdateras till Arctic och även i Sveriges Hjärtstartarregister.


VILLKOR 

Trygghetsförsäkringen gäller för allriskskada och utifrån kommande händelse så som stöld, sabotage, tappskada, åska och återställning. Försäkringen lämnar ersättning för reparation eller en ny produkt vid totalskada. Vid återställning ersätter försäkringen kostnaden avseende bytet av batterier och elektroder. Hjärtstartare som placeras utomhus och/eller på offentlig miljö ska förvaras i larmskåp för att försäkringen ska gälla. Försäkringen gäller utan självrisk. Fullständiga villkor finner du på www.arctic.se/hjartstartare.


ÅTGÄRDER VID SKADA

Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål till Arctic Seals AB, Box 2003, 141 02 Huddinge, tfn 08-746 05 60, e-post: kundtjanst@arctic.se, dock senast 12 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Till skadeanmälan ska kopia av försäkringsbeviset bifogas samt polisanmälan (vid stöld) eller loggrapport (vid återställning). Arctic hänvisar till registrerad återförsäljare för ny hjärtstartare eller reservdelar.


TILLSYNSMYNDIGHET

Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn.


VILL NI TECKNA AVTAL OM TRYGGHETSFÖRSÄKRING ELLER VILL NI VETA MER?

Kontakta oss på Arctic på telefonnummer 08-746 05 60 knappval 2 eller e:post foretag@arctic.se.