Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

Fiskarhedenvillan

Byggherrens materialförsäkring

 
Grattis till Ert val av Fiskarhedenvillan som Husleverantör!

Arctic tillsammans med Svedea erbjuder en materialförsäkring som gäller från det att materialet levererats till er tomt. Försäkringen omfattar materialet som ni har köpt ifrån Fiskarhedenvillan med start från första leveransdagen och ett år framåt dock längst till att godkänd slutbesiktning utförts!

Försäkringen skyddar ditt material mot brand, inbrott/stöld och vattenskador. För mer information rörande villkoren och säkerhetsföreskrifter, vänligen se villkoren!

Du som blivande husägare ska känna dig trygg från dag 1 med materialförsäkringen, vare sig du har en delad entreprenad eller en generalentreprenad. Premie och villkor skiljer sig mellan de olika typer av avtal som ni tecknat. Maxbeloppet som försäkringen omfattar är 3,5 mkr. Glöm inte att kontrollera att ert byggföretag/snickare har allrisk & ansvarsförsäkring för hela projektet!

För byggnation i egen eller delad entreprenad betalar du: 4750 kr per byggnad*.
För byggnation med en generalentreprenad betalar du: 4 350 kr per byggnad*.
*Med byggnad menas materielleveransen för bostadshuset inklusive eventuella sidobyggnader som garage och förråd.

Självrisken för Byggherrens materialförsäkring är 3000 kr.
För att teckna försäkringen, säg till din agent på Fiskarhedenvillan så skickar Arctic ut ett erbjudande till dig! När du betalt in premien gäller försäkringen.

Vid skada

Vid skada kontakta Svedea 0771-160 190 eller https://www.svedea.se/foretagsforsakring/vid-skada/anmal-skada/webbanmalan

Villkor

Förköpsinformation

Kommer inom kort

Dataskyddspolicy/IDD