Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

NIBE – Försäkring för din värmepump

Trygghetsförsäkring för privatperson och Garantiförsäkringen för juridisk person

Trygghetsförsäkring – försäkring för privatperson

För dig med en gällande villahem-eller Fritidshusförsäkring: I Köpet av en utvald NIBE värmepump ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Försäkringen är ett komplement till din villa eller fritidshusförsäkring. Du kan bli garanterad att denna försäkring går att förlänga årsvis upp till 12 år. Starta upp förlängningen redan nu genom att teckna förlängningsförsäkringen för 7 året. Du kommer sedan årsvis bli erbjuden förlängning.

Garantiförsäkringen – försäkring för juridisk person

För dig med företags- eller kommersiell fastighetsförsäkring Omfattar inte din försäkring värmepumpen eller om du har hög självrisk har du möjlighet att teckna en garantiförsäkring. Denna försäkringen tar vid när den 3 åriga fabriksgarantin tar slut och gäller i ytterligare 3 år. Med denna försäkring har du ett fullgott skydd i 6 år. Garantiförsäkringen gäller utan självrisk och avskrivning.

Kundservice

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om din försäkring eller vill veta mer om våra erbjudanden.

Om skadan inträffar

Har du råkat ut för en skada? Fyll i din skadeanmälan direkt online. Ditt ärende behandlas så snabbt som möjligt av vår kundservice.