Välj region

Choose region

Arctic erbjuder försäkringslösningar på flera marknader i Europa.

Arctic offer insurance solutions on multiple markets in Europe.

NIBE – Försäkring för din värmepump

Trygghetsförsäkring för privatperson och Garantiförsäkringen för juridisk person

Trygghetsförsäkring – försäkring för privatperson

För dig med en gällande villahem-eller fritidshusförsäkring: I köpet av en utvald NIBE värmepump ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Försäkringen är ett komplement till din villahem- eller fritidshusförsäkring. Du kan bli garanterad att denna försäkring går att förlänga årsvis upp till  det 18 året för bergvärme- och frånluftsvärmepumpar och upp till det 16 året för luft/luft- och luft/vatten-värmepumpar från och med installationsdagen. Starta upp förlängningen redan nu genom att teckna förlängningsförsäkringen för sjunde året. Du kommer sedan årsvis bli erbjuden förlängning.

Garantiförsäkring – försäkring för juridisk person

För dig med en företags- eller kommersiell fastighetsförsäkring
Omfattar inte din försäkring värmepumpen eller om du har hög självrisk har du möjlighet att teckna en garantiförsäkring. Denna försäkring tar vid när den treåriga fabriksgarantin tar slut och gäller i ytterligare tre år. Med denna försäkring har du ett fullgott skydd i 6 år. Garantiförsäkringen gäller utan självrisk och avskrivning.

Kundservice

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om din försäkring eller vill veta mer om våra erbjudanden.

Om skadan inträffar

Har du råkat ut för en skada? Fyll i din skadeanmälan direkt online. Ditt ärende behandlas så snabbt som möjligt av vår kundservice.